Archive for the ‘Uncategorized’ Category

[Release] .Hack/4koma
September 8, 2008

3. .Hack/4koma 
Tác giả : SUMIMARU Koichi 

Thể loại : comedy, fantasy
Tình trạng : đã kết thúc (1 tập)
Nhóm dịch (tiếng Anh) : The Waffle House

 

Link :

– Chương 1 : Xem online

Advertisements